08-08-2016

De zes bij SVArcen aangesloten verenigingen doen elk jaar hun best om hun club- en trainingsavonden op elkaar af stemmen. En wel zodanig dat jeugdleden, die bij meer clubs lid zijn, bij deze verenigingen aan de clubavonden kunnen deelnemen.

11-07-2016

Koninklijke Harmonie van Arcen zoekt per 1 november 2016 een enthousiaste dirigent (m/v).