SVA

Arcen heeft al jaren een bruisend verenigingsleven. Op 15 April 2008 hebben een viertal verenigingen de krachten gebundeld door een stichting in het leven te roepen: Stichting Verenigingsleven Arcen (SVA) was daarmee geboren. SVA zet zich in Arcen en omgeving in om jong en oud te laten sporten en spelen. Tevens wil de stichting een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

De samenwerkende verenigingen zijn volleybalvereniging AV Flash, verkenners Jong Arcen, tennisclub TCA en voetbalvereniging DEV-Arcen. Daarnaast is basisschool ’t Wijdtveld aan de stichting verbonden.
Op 30 april 2011, tijdens de viering van de door de stichting georganiseerde Koninginnedag, maakte SVA bekend dat zich twee nieuwe verenigingen bij SVA hebben aangesloten. Dit zijn de Koninklijke Harmonie Arcen en Stichting KinderVakantieWerk Arcen.

Met dit samenwerkingsverband van de zes verenigingen zet Arcen zich uitstekend op de kaart. De inwoners van het dorp zijn de grote winnaars.

SVA krijgt van de gemeente Venlo professionele ondersteuning in de vorm van een Combinatiefunctionaris/Sportconsulent van het Sportbedrijf Venlo.

Verder zijn er gezamenlijke gedragsregels en een gezamenlijk Sanctiebeleid opgesteld door alle samenwerkende verenigingen.

VOG voor alle vrijwilligers

SVArcen heeft onlangs voor alle vrijwilligers die met jeugd werken de VOG-aanvraag breed ingevoerd. Zo’n Verklaring Omtrent het Gedrag is een document waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor zijn functioneren bij een vereniging en staat ook bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. Het zou de kans op seksuele intimidatie ten opzichte van kinderen en andere kwetsbare groepen verkleinen. Het is een manier voor verenigingen om meer zekerheid te krijgen over het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger.

SVArcen is trots op al haar vrijwilligers. Het bestuur heeft, zeker gezien de huidige ontwikkelingen in de recreatieve sportwereld waarin veel met jeugd gewerkt wordt, besloten om voor alle vrijwilligers die met jeugd werken of in aanraking komen zo’n VOG aan te vragen. De stichting Verenigingsleven Arcen heeft centraal aanvragen gedaan voor ongeveer 200 vrijwilligers: trainers en coaches die wekelijks met jeugd in de leeftijd van 6 jaar tot 18 jaar contact hebben, maar ook leden van bijvoorbeeld diverse commissies. Van alle aangesloten verenigingen (DEV-Arcen, TC Arcen, Koninklijke Harmonie Arcen, Jong Arcen, AV Flash en Kindervakantiewerk) werd een bijna 100% score behaald: een aantal mensen moet deze nog aanvragen.
Dit is iets waar de stichting SVArcen erg trots op is. Zo kunnen alle verenigingen de komende jaren met een goed gevoel nieuwe jeugdleden gaan werven, en daarbij rekenen op betrouwbare vrijwilligers.

Het aanvragen van de VOG wordt een jaarlijks terugkerend initiatief die wordt aangevraagd voor alle nieuwe vrijwilligers bij de verenigingen. Deze VOG’s worden vanaf heden centraal aangevraagd door de vertrouwenscommissie van SVArcen.