Vertrouwenscommissie

Samen met het ontstaan van de Stichting Verenigingsleven Arcen is ook de vertrouwenscommissie opgericht. Dit is een commissie is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen. De vertrouwenscommissie bestaat uit 4 personen, waarvan er drie lid zijn van de deelnemende verenigingen en twee die geen lid zijn. De commissie heeft een luisterende, adviserende, ondersteunde taak.

De vertrouwenscommissie is te bereiken op vertrouwenscommissiearcen@gmail.com

Taken vertrouwenscommissie.
• Luisteren naar klachten van de melder.
• In overleg met de melder bepalen hoe verder.
• Nazorg verlenen.
• Advies uitbrengen aan de vereniging waar de klacht speelt.

Hoe gaat het in zijn werk (procedure):
1. Een klacht kan zowel mondeling, schriftelijk, telefonisch of via mail worden ingediend bij de vertrouwenscommissie. Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur leidt deze de kwestie door naar de vertrouwenscommissie.
2. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

De vertrouwenscommissie bestaat uit (v.l.n.r.):
Hennie Rheiter, Jacqueline in ’t Zandt, Hans Reutelingsperger en Martien Tonnissen.